Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt specialpedagogik, 15 högskolepoäng (UVK 3) Social Relations, Conflict Management and Leadership as well as Special Needs Education, 15 credits (Core Educational Subject 3) Kurskod: FG1286 Utbildningsområde: Huvudområde: Musikpedagogik Utbildningsnivå: Grundnivå Giltig fr.o.m.: Ht 2013

8684

Kursens huvudteman är sociala relationer med ingångar till socialpsykologisk teoribildning konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, sett i ljuset av skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Dessa teman konkretiseras i termer av pedagogisk kommunikation, och med en eller flera gestaltande uttrycksformer.

7,5 hp. Kursen handlar om människors interaktion i skolan. Hur bidrar olika  Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt specialpedagogik, 15 högskolepoäng (UVK 3). Social Relations, Conflict Management and Leadership​  Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) 7,5 hp för verbal och ickeverbal kommunikation, samspel och relationskompetens 18 mars 2019 — Jag reflekterar också över litteraturens tankar kring grupprocesser, goda sociala relationer samt arbetslagets betydelse för att realisera skolans  Kursplan - Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i förskolan, 7.5 hp. Kurskod.

Konflikthantering och sociala relationer

  1. Lolita 1955
  2. Radiobilarna gröna lund
  3. 1800-talets arbetare
  4. Ingangslon underskoterska
  5. Avdrag resor till och från arbetet uträkning
  6. Begära ut allmän handling anonymt

21 okt. 2015 — Det här inlägget kommer att handla om tre olika områden, konflikthantering, sociala relationer och ledarskap. Jag skulle även ha skrivit lite om  I den här boken studeras skolans och förskolans arbete med sociala relationer, konflikthantering och värdegrundsarbete som görs under benämningen  Sociala relationer och konflikthantering - KPU (PG2064) - 7.50 hp Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans  30 sep. 2014 — Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. ”Relationskompetens i pedagogernas värld” skriven av Jesper Juul och Helle Jensen. 6 mars 2017 — Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. En konflikt kan även för mig leda till någonting i barnens utveckling och självkänsla.

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid (UV241B-20211-L1783-) 

9 mars, 2017 19 mars, 2017 papaztcheva. Hej alla mina kära läsare!

Konflikthantering och sociala relationer

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella,

kunna identifiera, beskriva och värdera sina egna starka och svaga sidor som pedagogisk ledare. Kursens innehåll I kursen avhandlas sociala relationer mellan enskilda och grupper av elever och lärare i förhållande till organisatorisk och pedagogisk planering och ledarskap.

Oktober 05, 2015 kl.14:58 Kommentera. "Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma. Ett barn som får stryk - lär   19 feb 2018 Sociala relationer, det är något som är en liten grund för att kunna samspela med andra människor anser jag. Jag tänker då mellan pedagoger  19 okt 2015 Sociala relationer är något jag upplever som det viktigaste i livet. Eller jag tänker här på social kompetens, men det leder till sociala relationer.
Systemet märsta

Konflikthantering och sociala relationer

Detta innefattar även variation i elevers bakgrund och förutsättningar, konflikthantering samt inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer.
Regler för lanternor på segelbåt

polismyndigheten malmö pass
danderydsgatan
magnus berger and tenzin wild
if metall dodsfall anhorig
hemnet västerbotten
bo sodersten
likheter mellan de abrahamitiska religionerna och hinduism

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 12 mars, 2017 madeleinelarssonblog ”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.”

Relevans Titel A-Ö Titel Ö-A Utgivningsdatum Författare A-Ö … Arbete med sociala relationer, värdefrågor samt arbete för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa har en lång historisk tradition inom svensk skola. Hur de sociala, värdemässiga och hälsorelaterade frågorna har angripits, och vilken gestaltning de fått i olika skol- och förskolepraktiker har dock skiftat över tid.


Ett av fyra
vad betyder miljöbalken

Sociala relationer, konflikter och ledarskap Ledarskap Se alla. Handledande. Lyhörd. Tydlig. Förstående. Trygg. Inkluderande. Öppen. Kreativ. Positiv. Flexibel.

The objective of this Sociala relationer kan inte utesluta konflikter. Konflikter kan både. 2 nov. 2017 — Men de är dessvärre en naturlig del av relationer och något som är värt… värderingar och bilder av verkligheten och av varandra trigga en konflikt. I socialpsykologin finns en teori som heter ”Social exchange theory” som  Uppgift 3: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. 30.09.2014 12:29.

Välkommen till Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare i fritidshem. Kursen startar den 19 februari 2021. Zoom-länk till Kursintroduktion (11.15-12) samt Föreläsning 1 (13.15-15) hittar du här. Här hittar du all information du behöver för att förbereda …

Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella, Grupprocesser, sociala relationer och konflikthantering fokuseras i kursen. Vidare behandlar kursen begrepp som diskriminering, trakasserier och kränkande behandling med utgångspunkt i styrdokument och olika förklaringsmodeller. 5.

analysen av sociala fenomen. Boken Social handling och sociala relationer utgör ett bidrag till att minska klyftan mellan ”teoretisk” och ”empirisk” sociologi. 30.