Enligt lag är Lantmäteriet i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar och att lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen. En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns

7819

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt Man har rätt att begära ut handlingarna anonymt.

Detta beror på att det finns en anonymitetsprincip som säger att var och en får lov att begära ut allmänna handlingar anonymt. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Om du vill vara anonym. Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Begära ut allmän handling anonymt

  1. Swedbank plusgiro utbetalningskort
  2. Livsmedelsverket märkning alkohol
  3. Fast nyckel engelska
  4. Amorteringskrav nyproduktion handelsbanken
  5. Design royal enfield
  6. International company

Man. Manipulering av loggutdrag för dataanvändning. Startat av: Gun. 1; 5; för 2 år sedan. Gun. Mer öppenhet? Startat av: Gun. 1; 3; för 2 år sedan. Gun. prov som allmän handling? Startat av: Hans Solo. 1; 2; för 2 år sedan.

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling

Fojo: Offentlighetsjouren Offentlighetsjouren är en kostnadsfri tjänst som upprätthålls av medieinstitutet Fojo. Här kan du få svar på dina frågor om du kört fast och blivit nekad en allmän handing.

Begära ut allmän handling anonymt

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Om du vill vara anonym. Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att

Kontaktuppgifter till Migrationsverket. Avgift för kopior av hand­lingar. Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler.

Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka polisen. Kontakta polisen – adresser, telefonnummer och polisstationer.
Västerås stadsbibliotek

Begära ut allmän handling anonymt

du enligt lagen rätt att begära ett skriftligt överklagbart beslut från kommunen. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.

Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Men det viktiga är att myndigheten alltid ska kunna hänvisa till någon paragraf i denna lag för att kunna vägra lämna ut den. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den.
Kolumn dagbok

studentboende falun gymnasium
deltagande
pension entitlement nz
footprintup.co.uk contact number
hr manager betyder
bortre gränsen

Man får vara anonym Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men så sker vanligtvis om den som begär handlingen efterfrågar det.

Skatteverket skickar då kopior till den adress där du är folkbokförd, eller en annan adress som du väljer. När du begär ut en allmän handling från Studentcentrum ber vi dig uppge dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ärendet digitalt och för att kunna skicka en eventuell faktura i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16 §. Du kan begära ut allmän handling via e-post, brev, telefon eller besök. E-post skickar du till: registrator@konj.se Brev postar du till: Registratur Konjunkturinstitutet Box 12090, 102 23 Stockholm Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas.


Distans barnskötare
an transportation system

kontrolleras att förfrågan gäller en allmän handling. Observera att den som begär ut den allmänna handlingen har rätt att vara anonym, bolaget får inte fråga mer 

Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska  Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar?

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Du kan begära ut en allmän handling på olika anonymitet - Allmän Se hela listan på riksdagen.se Mejlet blir nämligen en allmän handling, möjlig för vem som helst att begära ut. Men vill man vara säker på att inte kunna bli spårad som källa till ett tips finns en annan möjlighet som är relativ okänd.

Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. Vill du begära ut handlingen anonymt hänvisas du att istället kontakta kommunen via telefon (0480-450000) eller epost (kommun@kalmar.se).