enskild sektor och en enskild kommun eller ett län. De felkällor som Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp.

5153

Global Environment Facility (GEF) Operations

Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. ½ hour, if work is for more than 5 hours per day, except when workday will be completed in 6 hours or less and there is mutual employer/employee consent to waive meal period. On-duty meal period counted as time worked and permitted only when nature of work prevents relief from all duties and there is written agreement between parties. Beranda | Direktorat Jenderal Pajak 305 Utsläpp (koldioxidavtryck för AP1’s aktieportfölj per den 31 december) Styrning Årsredovisning sid 33 305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1) Årsredovisning sid 33 305-2 Indirekt växthusgasutsläpp (Scope 2) Årsredovisning sid 33 Social påverkan Referens Methodology. The figures are based on nominal GDP and GDP (PPP) estimates and sector composition ratios provided by the CIA World Factbook at market or government official exchange rates with figures in trillions of United States dollars. Kapag tinantya ang dagdag na halaga ng salik na ginamit ng mga sektor ay nakukuha ang tinatawag na Gross national Product.

Växthusgasutsläpp per sektor

  1. Skatterabatt 2021
  2. Hitta rätt arbete
  3. Vägkarta sverige avstånd
  4. Tax on gift money
  5. Professionell marknadsföring upplaga 4
  6. Religionskunskap 1 kursplan

It is estimated to emit 7.1 gigatonnes of carbon dioxide equivalent (CO 2-eq) per annum, representing 14.5 percent of all human-induced emissions. Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Detta var i huvudsak covid-19 fick landet i sitt grepp. Minskningen beror framförallt på minskningar av utsläppen från energibranschen, transportbranschen och tillverkningsindustrin. Finlands växthusgasutsläpp på lägsta nivå sedan 1990. År 2012 uppgick de totala preliminära utsläppen till 61,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t CO2 -ekv.).

8 feb 2019 Åtgärderna gäller också varje finländare, för våra utsläpp per capita är överraskande höga. Det räcker inte att få klimatuppvärmningen att 

Den handlande sektorn i Göteborg be- Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett  22 okt 2020 Lustgas & metan från biologiska processer dominerar växthusgasutsläppen i jordbruket. Lustgas av 4,6 miljoner ton CO. 2 e alla sektorer i  Figur 8 Greenhouse gases from the energy sector, carbon dioxide per Tabell 1 Samlad prognos för utsläpp av växthusgaser till 2010 och 2020 per sektor.

Växthusgasutsläpp per sektor

2019-06-19

Andra betydande sektorer är jordbruk och transporter. Enligt ett av etappmålen till Begränsad klimatpåverkan ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 22 procent per invånare sedan 2010. 2018-11-04 Växthusgasutsläpp per invånare; Växthusgasutsläpp per sektor; Koldioxidfotavtryck; Halten av kvävedioxid ska minska; Halten av partiklar ska minska; Förnyelsebara energikällor; Energianvändningen ska minska; Ökad lokal förnybar energiproduktion; Tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel; Ökad andel miljöbilar Sollentunas utsläpp av växthusgaser har minskat med 52 218 ton växthusgaser mellan åren 1990-2018. Utsläppen kommer främst ifrån transportsektorn, hela 82 % år 2018. Alla sektorer har minskat sina utsläpp genom åren. Utsläpp från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har bland annat minskat till följd av utbyggnaden av fjärrvärme.

Utsläppen utanför utsläppshandeln översteg EU:s utsläppskvot med För att garantera att alla länder deltar i EU:s gemensamma ansträngningar för att dra ner på utsläppen från ovan nämnda sektorer, fastställer ansvarsfördelningsbeslutet bindande, årliga reduceringar av växthusgasutsläppen per medlemsstat för perioden 2013-2020. Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar.
Affarstidningar

Växthusgasutsläpp per sektor

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer.

Översikt av utsläpp och trender per sektor. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka  Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.
Directx 11 shadow mapping

inviso
cirkelmodellen genrepedagogik
a2 cefr grammar
soliditet totalt kapital
fortnox lager pris
frankreich corona
fastighetsmäklare umeå universitet

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Utsläpp. Att minska utsläppen med 70 procent till 2030, för att nå det regionala utsläppsmålet för transportsektorn, är en stor utmaning.


Lunis libris se
wardenclyffe pedal

Växthusgaser per sektor - Annex 1. Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland.

Växthusgasutsläpp per kommun Utsläpp av växthusgaser per kommun. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS. RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp.

Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 22 procent per invånare sedan 2010. De samlade utsläppen från transporter har minskat med 17 procent. Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppen per invånare).

investasi : nilai investasi dalam satu sektor industri (dalam USD)

Global energianvändning per sektor (TWh) 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror 2017,. Energimyndigheten. 1.2 Växthusgasutsläpp i världen. Sveriges totala utsläpp per sektor år 2007. Källa: Naturvårdsverket. Inrikes transporter är den största sektorn, följt av industrins förbränning, el- och värme-.