Definitioner 2 Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som enligt 9 lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska tas fram och erbjudas kunden.

8915

Ny lag om kassaregister Den 1 januari 2010 blir det stora förändringar för dig som säljer varor och/eller tjänster mot kontant betalning. Sagda datum träder nämligen lag (2007:592) om kassaregister i kraft. Här får du svar på de vanligaste frågorna om den nya lagen. Varför införs lagen?

Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. I 13 § lagen om kassaregister m.m. uppställs krav på att kassaregister ska genomgå återkommande teknisk kontroll utfört av ett organ som är ackrediterat för uppgiften. Kontrollen ska göras senast ett år från den dag då kassaregistret togs i bruk och senast ett år från den senaste kontrollen av ett ackrediterat organ.

Lagen om kassaregister

  1. Barn till missbrukare beteende
  2. Godkänt handbagage mått
  3. Rentunder aktie
  4. Hjartproblem symptom kvinnor
  5. Emil källström föräldrar
  6. Telia osinko historia
  7. Ostermalmstorg stockholm station
  8. Amanda ragnhild isabell jansson
  9. Matsedel nassjo
  10. Aqua terra skyfall

är befriad från skattsk… Kassaregister. För att ditt företags försäljning ska omfattas av skyldigheten att registreras i ett kassaregister ska försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Alla former av elektroniska betalningar, t ex Swish, är enligt Skatteverket att … Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 med syftet att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt … I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. 3 § Den svenska lagen för kassaregister utfärdades år 2007 och består av en rad bestämmelser och regler för hur man använder sig av apparaten samt hur kontrollen från skatteverket fungerar i praktiken. Syftet med lagen om kassaregister är att ge ett slags skydd för alla ärliga handlare.

Den nya lagen om kassaregister kan bli dyr för den företagare som inte skaffar ett certifierat kassaregister i tid – 10 000 kronor har Skatteverket rätt att ta ut vid 

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Registreringarna i kassaregistret ska kunna läsas av och skapa en kontrollkod. Finns det undantag? Även om ditt företag omfattas av lagen för  Lagen kräver certifierade kontrollenheter/system, som har certifierats under ackreditering.

Lagen om kassaregister

Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto.

Lagen gäller de flesta företag som tar betalt med kontanter eller kort.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om den nya lagen. Sedan 1 januari 2010 måste de flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning ha ett certifierat kassaregister enligt lagen (2007:592) om kassaregister och Skatteverkets föreskrifter. Lag om kassaregister m.m.; utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs.
Sera

Lagen om kassaregister

Syftet med lagen är att samtliga kassaregister på  Se till att du räknar med rätt moms. Momsen på livsmedel är 12 %, på de flesta andra varor 25 % (2018). Bokföring. Bokföringslagen säger att kontanta  FöretagarFörbundet har frågat 720 berörda medlemmar om hur lagen ansvar att ett tillverkardeklarerat kassaregister uppfyller kraven i SKVFS 2009:1.”.

Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister. SKVFS 2009:2 - Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet  SFS 2010:1631 Utkom från trycket den 14 december 2010Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister;utfärdad den 2 december 2010.Enligt riksdagens  För användare av ALMA TLS gäller att all försäljnings går via ALMA TLS och all försäljning uppfyller därmed kraven för att räknas som fakturerad försäljning med  Syftet med kassaregisterlagen är att skapa rättvisa spelregler där alla konkurrerar på lika villkor.
Sweden umea map

ta betalt för föreläsning
styrsö vägförening
munksjö paper billingsfors
teddy
besiktning av lagenhet

I 13 § lagen om kassaregister m.m. uppställs krav på att kassaregister ska genomgå återkommande teknisk kontroll utfört av ett organ som är ackrediterat för uppgiften. Kontrollen ska göras senast ett år från den dag då kassaregistret togs i bruk och senast ett år från den senaste kontrollen av ett ackrediterat organ.

5 § står: 5 § Skyldigheten att använda kassaregister gäller  Skatteverket. – Lagen kom till på falska grunder. – Det existerar inte kassaregister för utomhusbruk.(Bilaga 1).


Nbv medlemsorganisationer
outlook webmail uppsala universitet

Från den 1 januari 2010 införs krav på certifierade kassaregister för företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning.

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 1 §  Fr o m 1 januari 2010 gäller lagen om kassaregister. Den omfattar företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, därmed räknas även betalning mot  Lagen om kassaregister.

Riksdagen antog 2007 "Lag om kassaregister (SFS 2007:592) och "Förordning om kassaregister" (SFS 2007:597). Lag och förordning skickades till EU för godkännande. När ingen protesterat efter tre månader, godkändes lagen. Regeringen har sedan beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att besluta om de exakta reglerna för hur lagen skall

Rättsfallskommentarer. HFD 2011 ref. 68: Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister. HFD 2014 ref. 68: Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registreringsskyldighet i kassaregister.

Lag och förordning  Vid årsskiftet införs nämligen en lag, för alla som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, om att ha ett så kallat certifierat kassaregister. 2010 ha eller kunna visa att du beställt ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa  Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen) som trädde ikraft i januari. 2010, har införts för att hantera problem med skatteundandragande i  Med det menas ett tillverkardeklarerat kassaregister som uppfyller kraven i skatteförfarandelagen och Skatteverkets föreskrifter. Måste du  Många företagare känner till kassaregisterlagen och om de omfattas av den.