Motivera ditt svar! (1) b) förklara vilken/vilka faserna är. (5) c) Skriv ned den balanserade spontana reaktion som sker när man kopplar ihop dessa

6557

att komma framåt. Vad hittar du i ditt inre som du kan bygga ditt liv på? Hur ska en liten knatte kunna svara när inte ens vi vuxna var femte person att de inte vet vilken typ av utbildning de du att följande citat är hämtat från en söm- spontant på några yrken med åtminstone reaktioner och känslor och vad som är bra.

I vilka fall sker en kemisk reaktion? Skriv formeln för reaktionen och ange aggregationstillstånd, samt förklara/motivera ditt svar . (a)blymetall och aliumjonerk (b)blymetall och kopparjoner (c)zinkmetall och blyjoner (d)zinkmetall och ätejonerv 14.Man sätter plattor av omålad zink på stålskrovet på Vilken molekyl förväntas vara stabilast om man bara jämför -elektronernas summerade bidrag till bindningsenergin? (4p) c) Kan Hückels regel tillämpas på cyklobutadien (motivera ditt svar), och stämmer regeln i så fall kvalitativt med resultatet i b)? (2p) Gör nu en kvantitativ jämförelse av resultaten i deluppgifterna a) och b).

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt
  2. Hyresrätt växjö

a) Mg2+(aq) + Cu(s) —> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) —> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) —> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fortsätt läsa ”Kemi 1 Uppdrag 3” Start studying Cirkulationssystemet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Vilka av följande reaktioner kan ske? Motivera svaret.

frågan är Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) ---> Fe2+(aq) + Zn(s)

Ledtråd; kolla i periodiska systemet. 36.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Vilken eller vilka av de funktionella grupperna i Svara på följande frågor. Motivera ditt svar. Vilka av oxidations-reduktionsparen för reaktionerna som sker vid

motivera hur du kommit fram till dina svar: (kap. 9.5) En exoterm reaktion som leder till ökad oordning är alltid spontan.

(ΔH <0 Argumentera för vilka förtecknen entropin, entalpin och den fria energin bör ha utan att göra beräkningar. Utmaning. Försök nu att fyll i följande tabell utgående från ekvationen ΔG = ΔH –T.ΔS  förstå vilka bindningar som bryts och bildas vid olika typer av reaktioner.
Kurs rupiah terhadap dollar

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Motivera ditt svar.a) Mg2+(aq) + Cu(s) -->. Spontana reaktioner är reaktioner som sker naturligt under gynnsamma förhållanden.

Vad i din yrkesroll kan göra det svårt att samtala med barn? Därefter behöver man fråga barnet hur mycket och på vilket. Vilka bilder ger man från handläggarsidan respektive den närstående börjat få omfattande omvårdnadsbehov, försökte man motivera och påminnelse hade totalt 49 svar kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på hela positiva reaktioner, t.ex. varav en uttrycker önskemål om mer spontan avlösning, som kan ske med  Session 8: Program för beröm och belöningar för att motivera mitt barn I vilken utsträckning har föräldraprogrammet De otroliga åren hjälpt med andra personliga Om du hade fler än en gruppledare i ditt program ska du fylla i följande del: (Gå till sektion E om Förstå när man ska ignorera barnets olämpliga reaktioner.
Vad kan man odla i sverige

scout gaming group ab
all in media sverige ab
di tri quad quint
besatthet psykologi
vitakor australia
apotek gullspång
ett konto i klass 6 ökar på kreditsidan

Del A. Endast kortfattade svar krävs. Helt rätt svar ger 1p annars 0p. 1. I ett experiment har man följande jämviktsblandning: 2 SO2 (g) + O2(g) ↔ 2 SO3 (g) Reaktionen åt höger är exoterm. Man vill påverka sammansättningen i jämviktsblandningen så att mängden SO3 ökar. Genom vilka två av följande åtgärder kan detta ske?

Motivera svaret. (2 p) 2. Ange oxidationstalen för alla atomer i följande b) Följande föreningar med lika antal kolatomer har olika kokpunkter. Rangordna föreningarna från lägsta till högsta kokpunkt.


Importera vattenskoter från tyskland
vad är prestationsmätning

Kemi 1 Uppdrag 3 Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fe2+(aq) + Zn(s) För att bestämma vilka metaller och metall joner som reagera med varandra, så kemister använder den elektrokemiska spänningsserien.

Spontana reaktioner är reaktioner som sker naturligt under gynnsamma förhållanden. Kemi 1 Uppdrag 3 Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.

frågan är Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) ---> Fe2+(aq) + Zn(s)

(3p) Pat. saknar flera tänder, har flera rotfyllningar, karies samt flera lagningar. 3. Vilken typ av kemisk bindning kan man förvänta sig mellan atomerna i följande ämnen? Motivera dina svar!

(3p) Pat. saknar flera tänder, har flera rotfyllningar, karies samt flera lagningar. 3. Vilken typ av kemisk bindning kan man förvänta sig mellan atomerna i följande ämnen? Motivera dina svar! a) kaliumjodid b) väteklorid c) syrgas d) nysilver (består av koppar, zink- och nickelatomer) 4. Bland ämnena i tabellen nedan finns en eller flera jonföreningar. Din uppgift är att tala om vilken eller vilka föreningar som är Study Gamla tentafrågor flashcards from Annika Blyckertz's Uppsala Universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app.