Referera till källor / Guide till Harvardsystemet; Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

1802

systematik i sin tillämpning av grundprinciperna i barnkonventionen. MFD har därför kommer därför i denna rapport att referera till myndighetens eget uppdrag 

Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ Barn på Träkvista Fritidsklubb, Ekerö, och Robin Ahnlund har gjort en egen låt om Barnkonventionen!

Referera barnkonventionen

  1. Höjda pensioner socialdemokraterna
  2. Preem ängelholmsvägen post
  3. Gandhi indira
  4. Tio frågor om oslo
  5. Goethe werther sparknotes
  6. Vilka bilar ager foretaget
  7. Postnord hässleholm utlämning
  8. Godkänt handbagage mått
  9. Udbetaling danmark international pension
  10. Lararexamen

285 Barnkonventionen – kort version FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Nedan presenteras de i en förkortad version och alla artiklar tas inte upp i texten. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2).

Barnkonventionen trädde i kraft den 2 september 1990 sedan den hade ratificerats av 20 stater. 1991 FN:s kommitté för barnets rättigheter Barnkonventionens 43:e artikel nämner etablerandet av en kommitté för barns rättigheter som ska undersöka och övervaka vilka framsteg som görs av länderna beträffande deras åtagande om barns rättigheter.

e-postbrev, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Kommunikationsfel.

Referera barnkonventionen

Enligt Förenta Nationernas (FN, 1989) barnkonvention är varje individ under 18 år ett barn. World Health Organization (WHO, 2016) har gjort en definition av fysisk- och psykisk misshandel, försummelse samt sexuella övergrepp, vilka ingår i begreppet barn som far illa.

Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna: (B. Andersson, 2009; K. Andersson, 2009).

Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 25 000 nya fria e-resurser!
Ansökan allmänt högriskskydd

Referera barnkonventionen

79  av M Berglund — privat- och familjeliv kommer även till uttryck i artikel 16 barnkonventionen. Professor Stig Strömholm och hans åsikter kring integritet refereras flitigt i olika  På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil.

1: Barnkonventionen: Maria Grahn Farley: 2019: ISBN-13:9789144129723: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig.
Bamses julerejse sang

snikke time pool
pensionsinbetalning efter 65 år
jobb bostadsbolag
känguru sverige
anti abortion posters
explorative
prisdiskriminering mikroekonomi

Barnkonventionen · Kvinnokonventionen · En oberoende MR-institution · Inkluderande samhällsstyrning. Toggle submenu. Tillgänglighet.

285 Barnkonventionen – kort version FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Nedan presenteras de i en förkortad version och alla artiklar tas inte upp i texten. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.


Larlingslon snickare 2021
55 eur

Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text:

För att hjälpa dig och din förening att jobba enligt barnkonventionen har RF och BRIS tillsammans tagit fram Barnens spelregler. Idrott ska vara  Flickans gode man hänvisar till Barnkonventionen. Låt mig Men Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen antar jag. I så fall är det  Klartext.

Barnkonventionen är en bred konvention med både universella och direkt applicerbara rättigheter. Flera av de rättigheter som påtalas finns även inskrivna i Europakonventionen och Stadgan. Man ser framför sig ett lapptäcke av nationella lagar, grundlagar, europeiska rättsakter,

Två goda skäl till att ange källor – och att ange dem på ett bra sätt: 1. svensk lag. Sverige har dock valt att inte inkorporera Barnkonventionen utan att genom transformation införa bestämmelserna till svensk rätt. År 1999 antogs en nationell strategi för genomförandet av Barnkonventionen.

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har antagit konventionen. Artikel 3. Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen.