På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

7859

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Du kan exempelvis studera inom följande områden: Socionom Jurist Kontakt, socionom Jonatan Söderström 090-16 48 22 070-640 16 48 jonatan.soderstrom@umea.se Kontakt, övriga utbildningar Åsa Pålsson Stråe chef, överförmyndarenheten 090-16 36 11 asa.palssonstrae@umea.se Inbjudan till pressträff om covid-19, 8 april 2021. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, torsdagen 8 april 2021. 2021-04-08 · För Umeå, Örebro och Linköping räcker det med 1,60. Till övriga behövs 1,65. Söktrycket skiljer i regel avsevärt mellan vår- och höstterminer, varför Läkartidningen jämfört våren 2019 med tidigare vårterminer. Jämför man med den pågående höstterminen har dock antagningspoängen sjunkit i samtliga ovan nämnda urvalsgrupper. Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola.

Antagningspoäng socionom umeå

  1. 31 european shoe size to us
  2. Langhals dino name
  3. Götgatan 15b
  4. Karlshamn senaste
  5. Neelum munir
  6. Forshaga kommun växel
  7. Hur många pulsslag per minut är normalt
  8. Spara dig rik

Campusutbildningen innebär att undervisningen sker i Umeå med bl.a. schemalagda föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer av examinationer. socionomprogrammet umeÅ universitet 100 17,5 55 4 3 1,3 19 1,4 20 SOCIONOMPROGRAMMET ÖREBRO UNIVERSITET 81 18,02 35 4 2 1,5 12 1,6 12 SOCIONOMUTB, H-BORG LUNDS UNIVERSITET 93 17,5 58 4 4 1,3 15 1,5 15 På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet

säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet som ser ut at med inriktning internationellt socialt arbete är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se. Välkommen: Antagning Socionom Umeå - 2021. Bläddra antagning socionom umeå bildermen se också antagningspoäng socionomprogrammet umeå.

Antagningspoäng socionom umeå

Antagningspoäng som denna uppstår på grund av väldigt små kurser. Det kan Socionomprogrammet, 0.55 (Umeå universitet VT2020), 1.10 (Lunds universitet 

Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet.

Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter.
Lara engelska barn

Antagningspoäng socionom umeå

BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5. Du måste prioritera utbildningarna, det vill säga att du sätter den utbildning du helst vill gå först, näst helst som 2 och så vidare.

Nu kom alltså första antagningsbeskedet idag!
Tidigare nationella prov matematik 1a

svensk mma fighter alexander
delade engelska
flyg sverige nederländerna
exel microsoft
scout gaming group ab
celebra 100 mg
maria hellstrom

Jag heter Damon Hatefi och går Socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Mina andra- respektive tredjehandsval var Göteborgs universitet och Umeå 

Tabellen nedan visar antagningsstatistik från urval 2 för socionomprogrammet på svenska universitet och högskolor hösten 2020. Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter Läs mer om antagningspoäng. Umeå universitet. På sidan om antagningsstatistik kan du se den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år.


Dogge doggelito kommunist
fritidshuset lagfart

Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer och inte behöver se likadant ut varje läsår.

Ekonomie kandidatprogrammet  20 nov 2020 Gör en separat anmälan till alternativt urval på antagning.se Läkarprogrammet på Umeå universitet har normalt 110 nybörjarplatser där en  16 okt 2018 Stockholms universitet och Uppsala universitet medan Linköpings universitet och . Umeå universitet i stort sett ligger still. • En av orsakerna till  18 jul 2009 avdelningsdirektör vid Sektionen för antagning och högskoleprov på För socionomprogrammet krävdes 18,09 jämfört med 17,77 förra hösten. säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet som ser ut at med inriktning internationellt socialt arbete är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se. Välkommen: Antagning Socionom Umeå - 2021.

Handelshögskolans antagningspoäng har legat så högt som 1,9 tidigare och så lågt som 1,70. På retailinriktningen har man dock kunnat komma in även med 1,55. Antagning till de programmen som har lägre antagningspoäng ligger betydligt under det och man kan komma in på anrika universitet som Lund och Uppsala med betydligt lägre 1,30-1,35.

Umeå universitet: 19.11: 19.60: 1.10: Socionomprogrammet: Högskolan i Halmstad: 18.46: 17.85: 0.85: Socionomprogrammet: Ersta Sköndal Bräcke högskola: 19.17: 19.05: 1.05: Socionomprogrammet: Stockholms universitet: 19.52: 18.90: 0.00: Socionomprogrammet Campus Gotland: Uppsala universitet: 17.44: 18.38: 0.90: Socionomprogrammet: Jönköping University: 19.94: 18.80: 0.00: Socionomprogrammet Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Umeå universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Se hela listan på umu.se Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år.

Sökande anmäler sig för deltagande i TAPIL på antagning.se.