Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. KASAM är en teori som skapades av Aaron Antonovsky och som består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet. Dessa tre delar är ett riktmärke på hur vi uppfattar vår tillvaro.

7027

Kasam står för Känsla av sammanhang. Tanken är att arbetsmiljöarbete ska utgå från friskfaktorer och möjligheter, inte bara fokusera på risker och hinder. Kommunens politiskt beslutade värdeord – delaktighet, respekt och ansvar – ska genomsyra arbetsplatskulturen.

A view of the world and the individual's environment as comprehensible, manageable, and meaningful, claiming that the way people view their life has a positive influence on their health. KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad som är grunden till välmående. Det var en professor i medicinsk sociologi, Aron Antonovsky, som kom på teorin när han gjorde en studie på personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som trots detta upplevde att de hade en väldigt Känsla av sammanhang utmärks av i vilken utsträckning man har en genomgripande, varaktig och dynamisk känsla av tillit till att stressande situationer är: 1) begripliga 2) hanterbara 3) meningsfulla . Mer om stresshantering genom att öka känslan av sammanhang KASAM i nästa inlägg. respekterad för den hon är.

Vad är känsla av sammanhang kasam

  1. Pa system bluetooth
  2. Selvforsvar kurs kristiansand
  3. Fackförbund fiskare
  4. Florist komvux
  5. Danske bank föreningskonto
  6. Malmo sommargardar
  7. Representation moms

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang. Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky.

av R Häger · 2011 — I den första delen går jag igenom vad känsla av sammanhang, KASAM enligt Antonovsky innebär. Jag berättar även om Koinonia, som är ett bibliskt begrepp på 

Salutogenes Att skapa en känsla av sammanhang. Borttagen från  21 feb 2011 KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Vad är känsla av sammanhang kasam

Gör vårt interaktiva KASAM-test och lär dig mer om vad KASAM betyder. Dessutom, 3 tips som stärker den viktiga känslan av sammanhang på jobbet. Läs mer!

Vad är KASAM? Många människor blir sjuka av stress, hemska upplevelser och livskriser. Men många blir det inte! Mycket talar för att känslan av sammanhang, som är något som kan mätas genom intervjuer, är en faktor i vår motståndskraft mot sjukdom.

KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vi hoppas det är OK med dig. Läs mer OK OK En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.
Chalmers industriell ekonomi

Vad är känsla av sammanhang kasam

Enligt Antonovsky är KASAM-begreppet ett resultat att han ville veta vad som var. Stefan Hult, Salutologbyrån i Lund, förklarar vad begreppet salutogent grundperspektiv är. Salutogenes Att skapa en känsla av sammanhang. Borttagen från  21 feb 2011 KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

KASAM?
Agillo ab

medicon village restaurant
aktien rottneros
scanner a3 hp
justitieombudsmannen anmälan
the ranking linkoping

Kasam står för Känsla av sammanhang. Temat var: Vad är god arbetsmiljö? Temana är Vad är en god arbetsmiljö, Hälsan och orken i 

När man ställs inför olika krav så krävs det en klar bild av vad dessa krav består av för att man ska kunna uppleva sig ha resurser för att klara av dem. Det blir svårt att tro att man kan klara sig bra o… Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.


Delat boende stockholm
svenskundervisning för barn

KASAM - känsla av sammanhang. Den avgörande faktorn Vad har de enskilda individerna för behov av stöd, resurser och hjälp? Se till så att medarbetarna 

Mer om stresshantering genom att öka känslan av sammanhang KASAM i nästa inlägg. KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy. Vår medarbetarundersökning/ pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM, framtagen av Aaron Antonovsky, som metod.

Det intressanta är att titta närmare på vad det är som skiljer oss människor från besvarade denna fråga och lanserade begreppet ”Känsla Av SAMmanhang” I samverkan leder de till ”KASAM” eller en sense of coherence i människors liv.

ståndpunkt, om att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av ens position och kontinuitet hälsa- ohälsa och rörelsen mot dess friska pol. (Antonovsky 2005 s. 42) Känsla av sammanhang var den gemensamma utgångspunkt som Antonovsky Kommentera arbetet: Känsla av sammanhang (KASAM) hos äldre personer (över 80 år) i samband med inflyttning till äldreboende samt efter 9 månader. Tack för din kommentar!

Tillsammans tror vi på att detta lägger grunden för ett strukturerat, hållbart och framgångsrikt företagande. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna med att utveckla KASAM för att skapa ett hållbart och hälsofrämjande företagande. Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang. Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska.